Bestuurssamenstelling

Voorzitter Mr. A.P.J. van Schijndel CPL

Penningmeester P.N. Hoogerbrugge AA

Lid Mevrouw J.A. van Wijngaarden

Lid Mevrouw M. ’t Hart

Lid Mr. H.J.A. Knijff