Aanvraagformulier tot bijdrage

SBG heeft de statutaire doelstelling om de voor uitkering beschikbare middelen aan te wenden voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, waarbij bij voorkeur wordt uitgegaan van structurele hulp voor een aantal jaren. Eenmalige bijdragen in exploitatiekosten worden daarbij niet als een oplossing aangemerkt en ook geen bijdragen die kunnen leiden tot vermogensvorming bij de ontvangende instelling. Bij specifiek hoge noden of in geval van een eenmalige startsubsidie om een blijvend initiatief vlot te trekken, kan het bestuur in deze gevallen besluiten toch een eenmalige bijdrage te verstrekken. Hetzelfde kan gelden voor een bijdrage in de exploitatiekosten in een opstartsituatie. Er worden geen uitkeringen gedaan aan individuele personen. Dit betekent dat SBG alleen die aanvragen voor ondersteuning kan honoreren die vallen binnen deze doelstelling.

Als u het onderstaande formulier invult hebt u direct duidelijkheid of u in aanmerking komt voor een bijdrage van SBG. Vervolgens besluit het SBG-bestuur afhankelijk van de financiële middelen of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Het verdient aanbeveling om het beleidsplan vóór invulling van dit formulier nauwkeurig door te lezen. Dit voorkomt vertraging bij de behandeling van de aanvraag.